Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

DOCUMENTE ANEXATE CERERII UNICE DE PLATĂ CAMPANIA 2016

DOCUMENTE ANEXATE CERERII UNICE DE PLATĂ CAMPANIA 2016

ÎNCEPÂND CU DATA DE 21.03.2016

Documentele pe care fermierii trebuie să le depună la dosarul cererii unice de plată sunt următoarele:

Persoane Fizice:

– Adeverinta eliberata de Primaria pe raza careia se afla terenul, cu inscrisurile din Reg. Agricol aferente anului curent de cerere

– CI/BI/sau paşaport;

– dovadă cont bancar activ pe teritoriul României,

-Copie dupa cardul de exploatatie de la ANSVSA, pentru fermierii care detin animale in exploatatie .

Dacă este persoană juridică, si actele care atestă forma de organizare, înregistrare fiscală şi numire/desemnare administrator, după caz, în original.

– În cazul în care fermierul este administratorul numit al unei forme de asociere simplă (fără personalitate juridică), conform Legii nr. 36/1991, cu modificările ulterioare, acesta prezintă şi contractul de societate al formei simple de asociere fără personalitate juridică.

– În cazul în care fermierii sunt reprezentaţi la depunerea cererii de către un împuternicit, împuternicitul prezintă documentul de împuternicire valid(procura notarială de împuternicire legalizată notarialpentru persoanele fizice şi delegaţia de împuternicire pentru persoanele juridice) şi copia sa după CI/BI.

De asemenea, se ataşează la dosarul cererii şi copia după CI/BI a titularului de cerere. Împuternicitul înlocuieşte titularul doar în scopul şi pentru perioada pentru care a fost emisă împuternicirea.

Copie dupa cardul de exploatatie de la ANSVSA, pentru fermierii care detin animale in exploatatie .

Sari la conținut